A B C Č D E F G H Y J K L M N P R S Š T U V W Z Ž
Y
Minsko Tsmoki-2